Zmienne oprocentowanie kredytów i pożyczek. Kiedy rata rośnie, a kiedy maleje?

Oprocentowanie zdecydowanej większości kredytów i pożyczek na polskim rynku bankowym i pozabankowym jest zmienne. Co to oznacza? 

Czym jest zmienne oprocentowanie?

Pieniądze w banku lub w firmie pożyczkowej pożycza się na określony “procent”. Najczęściej jest to stawka zmienna. Oprocentowanie zmienne oznacza, że wysokość odsetek dla kredytu lub pożyczki może zmienić się także po podpisaniu umowy.

Zmienne oprocentowanie może zarówno zmniejszyć, jak i podwyższyć ratę, ponieważ jest ono kształtowane przez zmieniające się stopy procentowe, a dokładnie stawkę WIBOR 3M, która zmienia się proporcjonalnie do zmian stóp procentowych.

Co warunkuje wysokość oprocentowania zmiennego?

Na wysokość oprocentowania zmiennego wpływają dwa czynniki, a dokładnie są to:

– stawka WIBOR,

– marża banku.

Stawka WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offer Rate jest referencyjną wysokością oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Wskaźnik ten ustalany jest dla różnych okresów. Na wysokość WIBOR wpływają także aktualne stopy procentowe NBP określane przez Radę Polityki Pieniężnej. Najczęściej instytucje finansowe korzystają z WIBOR-u 3M, który odnosi się do depozytów 3-miesięcznych. Więcej przeczytasz o nim tutaj: https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/tomasz-jaroszek/co-to-jest-wibor-3m/id/566

Marża banku jest z kolei czynnikiem stałym, zależnym od typu pożyczki czy kredytu, kwoty, okresu spłaty, rodzaju zabezpieczeń. Ustalana jest ona w momencie zawierania umowy.

Kiedy rata kredytu rośnie, a kiedy maleje?

Aktualnie, w związku ze znaczną obniżką stóp procentowych NBP, zmianie uległa także stawka WIBOR. Im niższe stopy, tym niższe jest oprocentowanie kredytów i pożyczek, ale również lokat bankowych.

Obniżone stopy procentowe spowodowały zatem zmianę wysokości rat kredytów z oprocentowaniem zmiennym. Największą różnicę mogą zobaczyć właściciele kredytów hipotecznych i innych kredytów i pożyczek z wysokimi ratami. 

Warto jednak pamiętać o tym, że stopy procentowe mogą znów pójść w górę, co przełoży się na podwyższenie wysokości rat. Klienci muszą być zatem przygotowani na sytuację, gdy ich zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek będą wyższe niż dotychczas.