Umowa kupna sprzedaży – co warto o niej wiedzieć?

Podstawowym celem zawarcia umowy kupna sprzedaży jest sformalizowanie wszystkich ustaleń, które powstały podczas sprzedaży przedmiotu pomiędzy zbywcą a nabywcą. Może znaleźć zastosowanie przy zakupie pojazdu, ale również innych wartościowych przedmiotów – jak telewizor, telefon czy meble. Jak działa ogólna umowa kupna sprzedaży?

Podstawowy cel umowy

Przede wszystkim – zawiera się ją w celu ochrony obydwu stron transakcji. Chodzi nie tylko o cele podatkowe, ale również posiadanie dowodu w razie ewentualnej wady przedmiotu. Dzięki takiemu podejściu, istnieje szansa na dochodzenie swoich roszczeń na drodze cywilnoprawnej.

Warto stosować ją w formie pisemnej w przypadku wartościowych przedmiotów, choć technicznie – ustną umowę kupna sprzedaży zawieramy przy każdym, nawet najmniejszym zakupie w sklepie.

Kto może zawrzeć umowę kupna sprzedaży?

Aby móc zawierać umowy cywilnoprawne, niezbędna jest zdolność do czynności prawnych. Jest to uprawnienie, dzięki któremu możemy we własnym imieniu i na własny rachunek podejmować rozmaite czynności – w tym również kupować przedmioty. Jednak zdolność do czynności prawnych nie jest nabywana w chwili narodzin – tak dzieje się dopiero po osiągnięciu przez człowieka odpowiedniego wieku.

Choć teoretycznie – dziecko poniżej 13. roku życia nie może samo zakupić nawet paczki gum w sklepie, w praktyce uznaje się, że tak drobne umowy są traktowane jako zawierane w sprawach życia codziennego i legalne. Jeśli jednak chodzi o poważniejsze zakupy – jak np. nabycie smartfona czy jakiejkolwiek innej, kosztownej elektroniki – niezbędne jest ukończenie 18 lat. Nie ma znaczenia czy zakup jest dokonywany w sklepie czy nie.

Jak działa ogólna umowa kupna sprzedaży?

W ramach takiego dokumentu, obydwie strony wskazują m.n. przedmiot sprzedaży, a także zobowiązania stron. Podczas zawierania takiego dokumentu określa się dokładnie tożsamość kupującego i sprzedającego (np. za pomocą numeru dowodu). Po zawarciu dokumentu – sprzedający jest zobowiązany do wydania rzeczy, a kupujący – do zapłacenia za nią określonej kwoty i odbioru.