Prowadzisz działalność gospodarczą? Koniecznie przeczytaj!

Podatnik, który rozlicza się z podatku dochodowego lub wybrał podatek liniowy, może pomniejszyć podstawę o koszty uzyskania przychodu. Należy jednak mieć na uwadze, że nie każdy wydatek można odliczyć. 

Co mówi definicja?

Wydatki, które poniesiono w celu osiągnięcia przychodu lub dla utrzymania obecnego stanu, określa się właśnie kosztami uzyskania przychodu. Całość opisana jest w artykule 23 ustawy, gdzie dostępny jest katalog wydatków, które nie wliczają się do odliczenia. To dość istotna kwestia, bowiem artykuł opisuje to, co wydatkiem nie jest.

Co nie stanowi wydatków?

– środki wydane na reprezentację,

– wszelkie odsetki z tytułu nieterminowej spłaty zobowiązań podatkowych i budżetowych,

– wydatki na spłatę pożyczek i rat w bankach,

– wydatki amortyzacyjne o wartości przekraczającej 150 000 zł w samochodach osobowych,

– wydatki na ubezpieczenie AC w przypadku aut osobowych.

Ogólne zasady

Oto kilka istotnych kwestii, które regulują wydatek na firmę:

– musi być poniesiony przez podatnika,

– musi być bezzwrotny, 

– musi wiązać się bezpośrednio z prowadzoną działalnością,

– należy wykazać, że został poniesiony w celu uzyskania przychodu lub dla utrzymania obecnego źródła przychodu,

– nie pojawia się w art. 23 ustawy,

– musi zostać właściwie udokumentowany,

Jak udokumentować wydatek?

Jak zatem prawidłowo udokumentować dany wydatek, by stanowił możliwość obniżenia podstawy opodatkowania? Oto dostępne możliwości:

– faktury,

– dokumentacja celna,

– dowód transakcji obu stron z wszelkimi niezbędnymi informacjami,

– dowód sporządzony własnoręcznie, który zawiera istotne informacje, w tym daty, podpisy, nazwa i ilość danego towaru,

Najczęściej odlicza się wydatki na zakup towarów i materiałów handlowych. Wydatkiem może być również pieczątka firmowa, zakup domeny internetowej, utrzymanie lokalu, księgowość, telefon, sprzęt komputerowy, samochód, paliwo. To znaczne udogodnienie dla firmy oraz dodatkowe korzyści. W obecnej sytuacji to dość istotne, gdyż przedsiębiorstwa szukają oszczędności. Warto zatem zaznajomić się bliżej z tematem.