Obowiązki i przywileje stron umowy zakupu samochodu

Jak w każdej czynności prawnej również przy zakupie samochodu strony mają obowiązki i przywileje. Taka ochrona i nakazy pozwalają mieć pewność o skuteczności takich zapisów.

Obowiązki sprzedającego samochód

Największa odpowiedzialność spoczywa na osobach oferujących pojazdy do sprzedaży. Muszą one podawać rzetelne informacje, ponieważ od tego zależy moc prawna zawartej umowy kupna sprzedaży samochodu. Potwierdzeniem stanu faktycznego muszą być przedstawione dokumenty potwierdzające prawa własności oraz brak obciążeń prawnych dotyczących oferowanego samochodu.

Sprzedawca jest również zobowiązany do wskazania wszystkich usterek i wad, o których ma wiedzę, a są one istotne dla poprawnego funkcjonowania pojazdu. Wraz z podpisaniem umowy sprzedający powinien wydać wszystkie dokumenty przypisane do pojazdu oraz przekazać wszystkie prawa przynależne właścicielowi.

Obowiązki kupującego pojazd

Umowa kupna sprzedaży samochodu: https://kapitalni.org/pl/artykuly/wzor-przykladowej-umowy-kupna-sprzedazy-samochodu,73,374 musi zawierać pełne informacje również o kupującym. Kupujący musi podać prawidłowe dane, aby umowa była zgodna z wymogami praw. Drugim ważnym obowiązkiem kupującego jest uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji o właścicielu i stanie technicznym pojazdu. Tylko takie działania zapewniają, że umowa zostanie sporządzona poprawnie.

Po stronie kupującego istnieje również konieczność przekazania zapłaty za zakup samochodu. Jest to równoznaczne ze spełnieniem wszystkich warunków do finalizacji transakcji.

Zabezpieczenie prawne interesów stron umowy kupna-sprzedaży

Wymagane prawem obowiązki stron potwierdzają gwarancje legalności podpisanej umowy. Aby jednak można było wymagać przestrzegania praw każdej ze stron, musi być wprowadzona ochrona prawna. W pierwszej kolejności dotyczy to wad ukrytych oraz braku wiedzy o ich istnieniu. Kupujący ma ustalony okres kiedy a zgłosić takie ustalenia sprzedającemu i oczekiwać na jego decyzję. Sam fakt zgłoszenia jest ważny i pozwala na wykonanie dalszych czynności prawnych. Podobne mechanizmy występują przy ustaleniu wad prawnych związanych z umową i stanem pojazdu i praw własności przysługujących do samochodu.

Kupując samochód, warto sprawdzić jakie strony mają obowiązki i jakie przysługują im prawa. Pozwala to uniknąć wielu kłopotów związanych z podpisywaniem umów posiadających braki lub powstawaniu sytuacji, w których ujawnione zostaną fakty nieznane wcześniej kupującemu. Wiele z takich obowiązków nakładanych jest na obie strony umowy. Bez podjęcia takich działań sąd może uznać brak staranności przy podpisywaniu umowy kupna-sprzedaży.