Kiedy darowizna od rodziców musi zostać opodatkowana?

Warto przede wszystkim wiedzieć, że jest możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn w przypadku otrzymania darowizny od najbliższej rodziny. Koniecznie jednak należy mieć świadomość, że ewentualne niedopełnienie formalności może w konsekwencji doprowadzić do konieczności zapłacenia omawianego podatku. W najbardziej skrajnych przypadkach na obdarowanego może nawet być nałożona kara. W jakich sytuacjach w przypadku darowizny od rodziców nie dojdzie do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn?

Darowizna – definicja i zasady opodatkowania

Pełna definicja darowizny znajduje się w art. 888 kc. W najprostszym możliwym ujęciu oznacza ona nieodpłatne przekazanie składnika majątku przez daną osobę na rzecz innej. Z kolei wszelkie aspekty związane z opodatkowaniem darowizn regulowane są ustawą o podatku od spadków i darowizn.

Warto również mieć świadomość, że obowiązek zapłaty podatku od darowizny będzie spoczywał na obdarowanym. Ustawodawca jednak doskonale przewidział zwolnienia powodujące, że nie każda osoba, która otrzyma darowiznę będzie zmuszona zapłacić od niej podatek.

Skorzystanie ze zwolnienia będzie zależało od grupy podatkowej, w której znajduje się darczyńca.

Kiedy darowizna od rodziców będzie podlegała opodatkowaniu?

W przypadku, gdy podatnik nie dokona formalności związanych z dostarczeniem do urzędu skarbowego odpowiednich dokumentów musi liczyć się, że podatek od darowizny (przeczytaj też ten tekst) będzie musiał być przez niego zapłacony na zasadach ogólnych.

Jakie są konsekwencje braku zgłoszenia darowizny od rodziców?

Warto zdawać sobie sprawę, że osoba, która nie nie dokona zgłoszenia darowizny od rodziców w odpowiednim terminie nie tylko nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia. Będzie bowiem także zobowiązana do zapłacenia podatku z ewentualnymi odsetkami. Podatnik będzie również musiał złożyć zaległą deklarację SD-Z2.

Należy także zdawać sobie sprawę, że gdy podczas czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego czy postępowania kontrolnego dojdzie do wykrycia niezgłoszonej darowizny, urząd skarbowy może podjąć decyzję o nałożeniu dodatkowej sankcji. Będzie ona polegała na zwiększeniu stawki podatku od niezgłoszonej darowizny w wysokości 20%. Trzeba także wziąć pod uwagę fakt, że niezgłoszone darowizny nie będą ulegały przedawnieniu. Może zatem okazać się, że urząd skarbowy może wykryć nieścisłości nawet po wielu latach. Nałożony podatek od darowizny, jak można się spodziewać, będzie w takiej sytuacji zdecydowanie wyższy.