Czy PKB może być miarą zamożności?

Bardzo wielu ludzi w Polsce zastanawia się, dlaczego skoro Produkt Krajowy Brutto Polski od wielu lat jest na wysokim poziomie, niewiele przekłada się to na poziom zamożności Polaków. W zasadzie można odnieść wrażenie, że mniej więcej od roku 2010 do roku 2018 poziom naszego życia w żaden znaczący sposób się nie zmienił, nawet pomimo podnoszenia płacy minimalnej.

Co to jest Produkt Krajowy Brutto?

Produkt Krajowy Brutto jest to współczynnik ekonomiczno-gospodarczy, który pokazuje, o jakiej wartości towary oraz usługi zostały wyprodukowane w danym kraju, w określonym okresie. Przeważnie stosuje się w miarę jednego roku.

Dlaczego, chociaż Produkt Krajowy Brutto zwyżkuje, wcale nie musi mieć to rzeczywistego przełożenia na życie przeciętnego obywatela? Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę, że PKB jest to czynnik, na który ma wpływ wiele innych zmiennych. Na przykład Produkt Krajowy Brutto w roku ubiegłym mógł urosnąć nie dlatego, że w Polsce faktycznie wyprodukowaliśmy więcej ale dlatego, że banki ulokowane na terenie Polski, udzieliły większej ilości kredytów. Dodatkowo do PKB wlicza się wiele różnego rodzaju inwestycji oraz operacji finansowych, które w rzeczywistości nie przyniosły żadnego faktycznego wzbogacenia kraju lub obywateli, a mimo to mogą wykazywać, że kraj się rozwija w sposób bardzo dynamiczny.

Produkt Krajowy Brutto, a parytet siły nabywczej i inflacja

Dodatkową kwestią, a według wielu nawet ważniejszą niż Produkt Krajowy Brutto jest powiązanie go z Parytetem Siły Nabywczej pieniądza. Parytet Siły nabywczej Pieniądza jest faktycznie tym, co pokazuje nam czy faktycznie w ciągu roku zbiednieliśmy, czy wzbogaciliśmy się. Warto dla wtajemniczonych zwrócić uwagę, że miarą majętności jest nie to ile zarabiamy, ale ile za te pieniądze możemy nabyć towarów lub usług. Brzmi to trywialnie, ale tak faktycznie jest. Widać to najdobitniej, kiedy wyjeżdżamy za granicę. Za naszą pensję na zachodzie europy niewiele możemy zakupić, natomiast na wschodzie sytuacja jest odwrotna. Kiedy ocenia się majętność, porównuje się ile tych samych produktów, za różne waluty w danych krajach można nabyć. Podobne analizy corocznie wykonuje się dla wielu krajów i stąd można czerpać wnioski. Jeśli w danym roku w Polsce mogliśmy kupić nieco mniej paliwa, mięsa, słodyczy itp. niż w roku ubiegłym, to pomimo tego, że Produkt Krajowy Brutto jest wyższy, my zbiednieliśmy. Wpływ na to mogło mieć wiele rzeczy, na przykład wzrost cen na niektóre produkty na rynkach światowych, inflacja oraz rosnące z nią ceny.