Czemu służy podanie o pracę?

Podanie o pracę jest dokumentem, o którym niewiele się mówi w kontekście procesu rekrutacji do pracy. Tymczasem jest to bardzo ważny dokument rekrutacyjny, który pełni zupełnie inną funkcję niż CV i list motywacyjny. Jest ich bardzo ważnym uzupełnieniem. Dobrze napisane podanie o pracę zwiększa znacznie szanse na zatrudnienie, pod warunkiem oczywiście, że wywrze dobre wrażenie i zapadnie w pamięć potencjalnego pracodawcy.

Jaką funkcję pełni podanie o pracę?

Podanie o pracę to oficjalne pismo, którego zadaniem jest pokazanie potencjalnemu pracodawcy zaangażowania i chęci do pracy, nawet jeśli nie posiada się do tego odpowiedniego doświadczenia. Jest to pismo, które daje znać, że jest się osobą chętną do podjęcia pracy na wybranym, konkretnym stanowisku i uważa się, że ma się do tego odpowiednie predyspozycje. Wysyłanie podania o pracę to bardzo częsta praktyka na rynku pracy, ponieważ uważa się, że znacznie zwiększa szanse na otrzymanie wymarzonego stanowiska. Bardzo często firmy prowadzą bazę danych osób, które wcześniej wysłały do nich podanie o pracę – ta baza jest wykorzystywana w przypadku przyszłych rekrutacji.

zdjęcie wzoru podania o pracę z artykułu portalu Kapitalni

Jak napisać podanie o pracę?

Z reguły przyjmuje się, że podanie o pracę powinno być napisane w bardziej oficjalnej formie niż list motywacyjny. Nie powinno być także zbyt obszerne – idealna jego długość to maksymalnie nie więcej niż pół strony pół strony A4 lub ¾strony A4. Warto zadbać o to, by podanie było napisane bezbłędnie, a tekst został sformatowany w sposób czytelny i przejrzysty. Do to znać potencjalnemu pracodawcy, że nadawca podania jest osobą schludną i estetyczną. Warto zadbać o to, by w podaniu o pracę znalazły się następujące elementy: imię, nazwisko oraz dane kontaktowe autora podania, data i miejscowość, dane firmy, do której kierowane jest podanie, tytuł i treść oraz podpis i informacja o ewentualnych załącznikach.

Kiedy warto złożyć podanie o pracę?

Podanie o pracę składamy we własnej inicjatywie, kiedy decydujemy się na dane stanowisko. Jeśli na jedno miejsce jest wielu kandydatów, dobrze napisane podanie pozwoli wyróżnić się na ich tle i zapaść w pamięci przyszłemu pracodawcy. Napisanie podania o pracę jest zalecane także stażystom oraz praktykantom, którzy odbyli staż w danej firmie i chcą z nią związać swoją przyszłość, ale na razie nie prowadzi ona rekrutacji. W ten sposób mogą pokazać swoją motywację oraz chęć do pracy i wywrzeć wrażenie, pomimo niewielkiego doświadczenia.