Czasem przyda się rozdzielność majątkowa

Zawarcie związku małżeńskiego to nie tylko wspólna rodzina, ale również wspólnota majątkowa. To sytuacja, w której każdy z małżonków ma taki sam dostęp do domowego budżetu. Niesie to ze sobą ryzyko, że jedna ze stron pewnego dnia roztrwoni gromadzony wspólnie przez wiele lat rodzinny majątek.

Majątek łatwo można stracić

Taki scenariusz może przerażać. Niestety, podobne sytuacje zdarzają się bardzo często. Wiele rodzin znalazło się na skraju ubóstwa tylko dlatego, że jeden ze współmałżonków uległ np. nałogowemu hazardowi lub nie potrafił oprzeć kolejnym zakupom zupełnie niepotrzebnych rzeczy.

Innym zagrożeniem dla rodzinnego majątku mogą być niepowodzenia biznesowe jednego ze współmałżonków. W zależności od formy, w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza, na poczet biznesowych zobowiązań mogą zostać przeznaczone pieniądze z domowego budżetu i cenne rzeczy.

Można się ochronić

Sposobem na uniknięcie odpowiedzialności za finansowe niepowodzenia partnera/ki jest małżeńska rozdzielność majątkowa. Polega ona na tym, że małżeństwo podpisuje prawnie usankcjonowaną umowę. W efekcie każde z nich posiada swój własny majątek osobisty, którym zarządza wyłącznie wedle swojej woli.

Na rozdzielność majątkową można zdecydować się zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w jego trakcie. Warto pamiętać, że taka umowa nie obejmuje dóbr i praw, które małżonkowie nabyli wspólnie. Mowa tu m.in. o własności mieszkania. W takim przypadku każda ze stron określa swój ułamkowy udział we własności.

Jak rozdzielić majątek?

Decydując się na dobrowolną rozdzielność majątkową małżonkowie powinni udać się do kancelarii notarialnej. Potrzebne będą im: akt małżeństwa, pełna zdolność do czynności prawnych oraz zgodność małżonków co do warunków ustanowienia rozdzielności.

Dokumentem notarialnym wprowadzana jest również rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobku. Warto wspomnieć, że w obu przypadkach wszystko odbywa się za porozumieniem i zgodą obu stron.

Nieco inaczej temat ten wygląda w momencie, gdy rozdzielność majątkową na jednym z małżonków trzeba wymusić. Tu niezbędna będzie pomoc sądu rejonowego. To zdecydowanie mniej komfortowa sytuacja. Rozdzielność majątkowa wprowadzana na drodze sądowej zabiera sporo czasu i wiąże się z kosztami.

W przypadku rozdzielności, którą ustanawia akt notarialny, odrębne majątki każdego z małżonków zaczynają funkcjonować w momencie złożenia podpisów pod dokumentem. Wszystko, co od tej pory każde z nich zarobi, trafi na indywidualne konto. Wspólny majątek mają prawo podzielić na pół.