LEASING I FAKTORING

Faktoring
Faktoring w bardzo dużym uproszczeniu to tzw. gotówka z faktury. Znacznie poprawia płynność finansową poprzez przyspieszenie spływu należności od kontrahentów/odbiorców. W ostatnich latach bardzo popularna i coraz częstsza forma finansowania, a to dodatkowo za sprawą dwóch powodów; po pierwsze faktoring nie wpływa negatywnie na przyszłą zdolność kredytową, po drugie przedsiębiorca nie musi spełniać wszystkich rygorystycznych warunków przyznania faktoringu, w porównaniu z przyznawaniem kredytu firmowego. W ofercie mamy także ofertę faktoringu odwróconego, czyli sfinansowana faktoringiem płatność dla Twojego dostawcy. W tym zakresie Współpracujemy z Bankami a także z wyspecjalizowanymi firmami faktoringowymi.

Leasingi

Leasing w polskim prawie jest regulowany przez Kodeks Cywilny z art. 709 – 718 „Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuję się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywającego, na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającego do używania, albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie, lub wynagrodzenie z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.” Upraszczając; leasingodawca „oddaje w najem” pojazd lub inny sprzęt w zamian za comiesięczne raty leasingowe. Leasing podobnie jak kredyt samochodowy charakteryzuję się także uproszczoną procedurą przyznawania finansowania. Najbardziej popularną formą leasingu jest leasing operacyjny, ze względu na to, że cała rata leasingowa stanowi koszt prowadzenie działalności gospodarczej. Rozwiązanie idealne dla osób szukającej tzw. optymalizacji podatkowej.

Jeżeli zainteresował Cię faktoring, skontaktuj się z nami: kancelariafinansowa.jgora@wp.pl

© 2016 Kancelaria Finansowa
Projekt i Realizacja: TwojaReklama.net.pl