KREDYTY I POŻYCZKI DLA FIRM

Kredyty inwestycyjne gotówkowe i hipoteczne

Jak nazwa wskazuje kredyt jest przeznaczony na nowe inwestycje m.in. zakup nieruchomości, modernizacje, zakup sprzętu. W zależności od tego, czy jest to kredyt zabezpieczony hipoteką, czy nie, bank będą stosowały tu różne okresy kredytowania. W przypadku pożyczek i kredytów gotówkowych okresy kredytowania, w zależności od banku będą się wahały od 24 do 120 miesięcy, natomiast przy kredytach zabezpieczonych w bardzo nielicznych bankach nawet do 360 miesięcy. Metody badania zdolności kredytowej także są różne w zależności od Banku. Bank lub inna instytucja finansowa może policzyć zdolność na podstawie wykazywanego dochodu i/lub przychodu, a także na podstawie prognozy przyszłych dochodów. Oferty dostępne są także dla start-upów. Jak można łatwo zauważyć oferty są bardzo zróżnicowane, metody i podstawy przyznawalności kredytów także bardzo zróżnicowane, nie wspominając o cenie danego produktu.

Jeżeli chcesz zaoszczędzić czas, skontaktuj się z nami: kancelariafinansowa.jgora@wp.pl

Kredyty obrotowe liniowe
Kredyt obrotowy liniowy ma za zadanie wspierać bieżącą działalność przedsiębiorstwa i służyć jako zabezpieczenie płynności firmy np. należności do kontrahentów. Kredyt liniowy udzielany jest zazwyczaj na podstawie przychodów i/lub obrotów na rachunku firmowym, w części banków wykazywany dochód jest sprawą drugorzędną. Linie przyznawane są zazwyczaj na rok, rzadziej na dwa lata. Przy wyborze oferty ważne jest aby zwrócić uwagę na wymóg obrotów po uruchomieniu linii, a tu widełki są przeróżne od 20 do nawet 100% miesięcznych obrotów na rachunku w stosunku do wysokości przyznanej linii. Trafne wybranie oferty może zaoszczędzić nam w przyszłości sporo kłopotów.

Jeżeli chcesz żebyśmy pomogli w doborze oferty, skontaktuj się z nami: kancelariafinansowa.jgora@wp.pl

Faktoring
Faktoring w bardzo dużym uproszczeniu to tzw. gotówka z faktury. Znacznie poprawia płynność finansową poprzez przyspieszenie spływu należności od kontrahentów/odbiorców. W ostatnich latach bardzo popularna i coraz częstsza forma finansowania, a to dodatkowo za sprawą dwóch powodów; po pierwsze faktoring nie wpływa negatywnie na przyszłą zdolność kredytową, po drugie przedsiębiorca nie musi spełniać wszystkich rygorystycznych warunków przyznania faktoringu, w porównaniu z przyznawaniem kredytu firmowego. W ofercie mamy także ofertę faktoringu odwróconego, czyli sfinansowana faktoringiem płatność dla Twojego dostawcy. W tym zakresie Współpracujemy z Bankami a także z wyspecjalizowanymi firmami faktoringowymi.

Jeżeli zainteresował Cię faktoring, skontaktuj się z nami: kancelariafinansowa.jgora@wp.pl

Kredyty samochodowe
Kredyt celowy na zakup samochodu lub innego pojazdu silnikowego. Przyznawany zazwyczaj na uproszczonych zasadach np. bez wymogu przedstawiania pełnej dokumentacji finansowej, ponieważ zabezpieczeniem banku jest zazwyczaj przewłaszczenie częściowe co oznacza, że Bank jest w 49% właścicielem pojazdu, a w 51% jest właściciel. W związku z tym, że Bank ma zabezpieczenie jest też bardziej liberalny, a decyzje o przyznanie bądź nie przyznaniu kredytu zapadają w ciągu bardzo krótkiego czasu, do godziny.

Jeżeli zainteresował Cię kredyt samochodowy w szybkim procesie, skontaktuj się z nami: kancelariafinansowa.jgora@wp.pl

Leasingi
Leasing w polskim prawie jest regulowany przez Kodeks Cywilny z art. 709 – 718 „Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuję się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywającego, na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającego do używania, albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie, lub wynagrodzenie z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.” Upraszczając; leasingodawca „oddaje w najem” pojazd lub inny sprzęt w zamian za comiesięczne raty leasingowe. Leasing podobnie jak kredyt samochodowy charakteryzuję się także uproszczoną procedurą przyznawania finansowania. Najbardziej popularną formą leasingu jest leasing operacyjny, ze względu na to, że cała rata leasingowa stanowi koszt prowadzenie działalności gospodarczej.
Rozwiązanie idealne dla osób szukającej tzw. optymalizacji podatkowej.

Jeżeli interesuję Cię optymalizacja podatkowa, skontaktuj się z nami: kancelariafinansowa.jgora@wp.pl

Refinansowanie zobowiązań
Kredyt refinansowy inaczej konsolidacyjny to zazwyczaj kredyt długoterminowy, przeznaczony na spłatę posiadanych zobowiązań kredytowych. Celem konsolidacji jest obniżenie kosztów kredytów lub zmniejszenie comiesięcznych rat lub jedni i drugie. Ponadto można także dodatkowo starać się o tzw. kwotę wolną na inwestycję lub na bieżącą działalność gospodarczą. Proces przyznawania kredytów konsolidacyjnym jest procesem czasochłonnym, ze względu na wymaganą większą liczbę dokumentów (np. zaświadczenia z banków), aczkolwiek mogących przynieść natychmiastowe i długotrwałe efekty finansowe.

Jeżeli interesuję Cię refinansowanie zobowiązań, skontaktuj się z nami kancelariafinansowa.jgora@wp.pl

© 2016 Kancelaria Finansowa
Projekt i Realizacja: TwojaReklama.net.pl